BẢNG BÁO GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH SANG NHẬTchuyển phát nhanh dhl

A. BẢNG CƯỚC: (Áp dụng từ ngày 01/04/2015)

(Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% và các khoản phụ phí).

Đơn vị tính: VND

C. PHỤ PHÍ XĂNG DẦU:

– Mức thu phụ phí xăng dầu là 15% tính trên bảng cước quy định tại Mục A nói trên.

– Mức thu phụ phí xăng dầu sẽ thay đổi theo từng thời điểm công bố.

D. PHỤ PHÍ VÙNG XA:

– Mức thu phụ phí vùng xa là 22,00 USD/ bưu gửi EMS Quốc tế.

– Phạm vi áp dụng: mức thu phụ phí vùng xa này được áp dụng đối với các bưu gửi chuyển phát nhanh  Quốc tế Express đến một số nước theo Danh sách các nước áp dụng thu phụ phí vùng xa